Referanser  

Carl-Otto Berg
Telefon: 35 55 39 12

Tømrer Oskar Dahl
Telefon: 90 61 86 48

Lise-Lotte Ragnhilrød
Telefon: 99 61 99 75

Olavsberget Camping
v/ Arnstein Mathisen
Telefon: 35 51 41 21

Dag Egil Ljådal
Telefon: 40 61 43 43

Jostein Løve
Telefon: 40 00 05 13

BEHA Fabrikker AS
v/ Terje Linna
Telefon: 35 51 62 67

BKB Utvikling
v/ Kjetil Bakke
Telefon: 95 16 95 52

Øvre Engervei 6
3946 Porsgrunn

Valleveien 441
3960 Stathelle

Oklungveien 107
3948 Porsgrunn

Nystrandveien 63 A
3944 Porsgrunn


Markaveien 321
3947 Langangen

Flyravegen 5
3912 Porsgrunn

Lundedalen 51
3940 Porsgrunn


Herumveien 224
3960 Stathelle